...
...Košík

Riešenia pre priemysel

Stroje a zariadenia z ktorých potrebujete získavať priebežné informácie vieme pripojiť k Vašej firemnej web stránke. Odosielané údaje sa v serveri zaznamenávajú do databázy pre ďalšie vyhodnotenie.  Vašu aplikáciu môžete skúšobne prevádzkovať na našom serveri.
 

K strojom sa pripájame cez rôzne komunikačné porty alebo cez zariadenia ktoré k nim nainštalujeme.
Máme bohaté skúsenosti s pripájaním počítačov ku komunikačným zberniciam strojov, zariadení a programovaním komunikačných ovládačov.

Výhodou je že nie je potrebné inštalovať ďalší softvér do Vašich zariadení ako sú počítače, tablety, telefóny a informácie sú prístupné každému kto má k nim pridelené prístupové práva.  Aktualizácie softvéru na serveri sa prejavia v každom zariadení s webovým prehliadačom. 

Zariadenia môžu počítať množstvá vyrobených výrobkov,  odosielať informácie o ich zmeranej kvalite prípadne zaznamenávať iné fyzikálne veličiny.