...
...Košík

softvér Aktivity

Informačný systém určený pre pre ľudí ktorí potrebujú spolupracovať medzi sebou po internetovej sieti a prevádzkujú informačný portál. Spája všetky potreby pre spojenie zo servrom a jeho používaním na rôzne účely.

Program sa inštaluje sa do počítača, dáta sú inštalované na servri a môžu byť prepojené z web stránkou.

Na hlavnej obrazovke programu sa nachádza zoznam aktivít ktoré sa týkajú pripojeného užívateľa. Aktivity sú zvolené podľa bežiacich úloh v servri. Teda ak napríklad prevádzkujete objednávkový systém, vidíte nové nevybavené objednávky (aktivity) ktoré môžte hneď z programu obslúžiť.


Správca aktivítSprávca aktivít je hlavným ovládacím panelom programu. Je na ňom funkčné menu všetkých nainštalovaných aplikácíí a zoznam aktivít. Vpravo aktuálne spojenia zo servrom a bežiace úlohy na pozadí. Dole upozornenia ktoré sa týkajú kontroly chodu servra a bežiacich úloh.


Nastavenia programuV programe je možné nastaviť pripojenia k servru a prístupové práva pripojených užívateľov. Nainštalovať alebo odinštalovať moduly aplikácií.


AplikácieNainštalovné aplikácie používajú vizuálne prostredie programu a jeho komunikačné funkcie. Stávajú sa súčasťou programu. Na obrázku je aplikácia skladu s katalógom produktov.
Jadro programu je zamerané na komunikáciu zo servrom. Program poskytuje vizuálne prostredie a podporné funkcie aplikáciám. Zvolené aplikácie sú riešené ako zásuvné moduly (dll.knižnice) ktoré je možné inštalovať do programu podľa potreby.


ServerNa servri sú používané programy v PHP a MySQL, štandardné pripojenie k terminálu a sftp. Softvér je prístupný programovým zmenám užívateľa. Aplikácie používajú procedúry v MySQL a funkcie v PHP.

Užívateľ môže dať upraviť skripty ktoré kontrolujú chod servra podľa vlastných potrieb a vygenerovať vlastné hlásenia do programu aktivity. Prípadne dať upraviť PHP skripty tlačových zostáv pdf dokumentov podľa svojich potrieb.
V servri môže byť nainštalovaný apache server a zobrazovať web stránky na internete ktoré sú prepojené zo softvérom aktivity cez databázy a súbory na servri. Pre komunikáciu web stránky s databázou je pripravená knižnica v javascripte na strane klienta a v PHP na strane servra.

Užívateľ programu sa servrom nezaoberá, pracuje ako s bežným počítačom pripojeným k sieti v ktorom má naištalované programy.Programové moduly


Dátový modulDátový modul umožňuje ostatným modulom pripojiť sa k sql servru. Obsahuje adresár klientov a dodávateľov ktorý môžu nainštalované moduly požívať.


Obchodné aktivityAplikácia rieši správu skladu, vytváranie dokumentov, ponúk, objednávok, dodacích listov, faktúr, generovanie štatistík a výkazov do účtovníctva.
Sklad obsahuje katalóg produktov s obrázkami, popismi a technickou dokumentáciou ktoré môžu byť prepojené z internetovým obchodom.


Správa servraPomocou tejto aplikácie sa dá ovládať server cez terminál alebo menu predvolených príkazov, zálohovať databázy a súbory servra.V súčastnosti používame u nás vo firme viacero aplikácií bežiacich v tomto systéme. Používame eshop, obchodné aktivity, správu servra zo zálohovaním databáz, komunikáciu a riadime ním stroje. Softvér používame aj ako zdroj informácií, máme v ňom všetku potrebnú technickú dokumentáciu k súčiastkam s ktorými pracujeme. Považujeme za výhodu že ak pridáme informácie o novej súčiastke do katalógu skladu, softvér ich zobrazí v eshope. Zaujíma nás ako pracovať s informáciami tak aby sa dali použiť v systéme bez zbytočného zadávania údajov do stroja.

Softvér je rozšíriteľný o programové moduly u ktorých môžte určiť čo konkrétne majú robiť a načo Vám majú slúžiť.

V prípade záujmu o toto technologické riešenie nás môžte bez obáv kontaktovať.

vývojový tím Proglogic s.r.o.