...
...Košík

Telemetria

Príručka pre použitie aplikácie telemetria.

Použitie aplikácie

Aplikácia je určená pre všeobecné použitie v oblastiach

  • Monitorovanie prevádzky strojov a zariadení
  • Diaľkové ovládanie technológie
  • Meranie fyzikálnych veličín
  • Vizualizácia technologických procesov

V základnom nastavení poskytuje informácie o aktuálnom stave vzdialených zariadení a kalendár meraní, respektíve uložených stavov v čase.
Informácie sa ukladajú do databázy v časových intervaloch alebo pri prekročení nastavených limitov.
Hodnoty sa ukladajú podľa typu zariadenia do predvolených tabuliek.

Aplikácia pracuje na mobilných zariadeniach a počítačoch pripojených k internetu.

Registrácia do aplikácie

Registrácia je viazaná na telefónne číslo. Po zadaní tel.čísla v prihlasovacom formulári je na mobil odoslaná SMS správa s prístupovým kľúčom do aplikácie.

Registrácia zariadenia

V aplikácii je zariadenie identifikované výrobným číslom. Na karte nastavenia je potrebné zadať výrobné číslo ktoré je uvedené na štítku zariadenia.
Po zadaní výrobného čísla je zariadenie možné pripojiť do siete.

Informácie o stavoch zariadenia

Stavy zariadení sú zobrazené po spustení aplikácie v stavových riadkoch. Riadky obsahujú funkčné tlačidlá pre získanie iných ako zobrazovaných informácií. 

Kalendár meraní

Kalendár meraní zobrazuje uložené stavy v čase za jednotlivé obdobia, denne, týždenne, mesačne a ročne. Je možné v ňom listovať po jednotlivých časových obdobiach.

Zaznamenané údaje sa dajú zobraziť v grafoch, číslach a sumároch.

Firemná databáza

Pre použitie aplikácie v spoločnostiach ktoré prevádzkujú viacero zariadení je vhodná samostatná databáza merania. Aplikácia má inú url adresu, je oddelená vrátane prihlasovania sa. Firme sú pridelené plné administrátorské práva pre registráciu zamestnancov, užívateľov, zariadení a samostatný komunikačný port pre zariadenia. 

Aplikácia a databáza merania môžu byť upravé podľa osobných požiadaviek objednávateľa.