...
 • Telemetria

  Použite
  • Monitorovanie prevádzky strojov a zariadení.
  • Diaľkové ovládanie technológie.
  • Meranie fyzikálnych veličín.
  • Vizualizácia technologických procesov.