...

Telemetria

Aplikácia je určená na pripojenie IoT zariadení k serveru, ich ovládanie a zobrazovanie zmeraných hodnôt v grafoch a tabuľkách.
Pri registrácii do aplikácie zadajte Vaše telefónne číslo na ktoré bude odoslaná SMS s prístupovým kľúčom. Softvér rozlišuje zariadenia podľa typu a poskytuje k nim príslušné ovládacie prvky. Zariadenie je v aplikácii jednoducho použiteľné.
  • Použite
    • Diaľkové ovládanie technológie.
    • Meranie fyzikálnych veličín.
    • Monitorovanie prevádzky strojov a zariadení.
    • Vizualizácia technologických procesov.
Zariadenia komunikujú zo serverom pričom využívajú službu ktorá ukladá namerané údaje do databázy merania.
Údaje si môžete prezerať v aplikácii alebo si ich stiahnuť, prípadne sa k nim dostať pomocou sieťových služieb.
Zariadenia sa dajú pripojiť k existujúcej databáze s prístupom k vlastným zariadeniam alebo je možné prevádzkovať samostatnú databázu merania. Jedná sa o zariadenia ktoré sú určené pre všeobecné použitie alebo jednoúčelové / podľa požiadaviek zákazníka.