...
Softvér
  • Monitorovanie prevádzky, strojov a zariadení.
  • Diaľkové ovládanie technológie.
  • Meranie fyzikálnych veličín.
  • Vizualizácia technologických procesov.
Aplikácia určená na pripojenie IoT zariadení k serveru, ich ovládanie a zobrazovanie zmeraných hodnôt v grafoch a tabuľkách.
Jeden účet
Aplikácia je okamžite použiteľná s jedným prihlasovacím účtom po zaregistrovaní sa.
Účet pre firmy, organizácie
Aplikácia obsahuje prístup s nastavením práv osôb, rozdelením meraní na prevádzky, miesta alebo pridelenie meraní a prístrojov k zodpovedným osobám.