...
...Košík

Systém eurocard

Použitie

Systém je určený pre meranie rôznych veličín a riadenie procesu alebo časti procesu výroby. Je univerzálny, zostavený z dosiek eurocard o rozmeroch 100*160mm ktoré sú zasunuté v kovovej jedno alebo dvojradovej hliníkovej skrinke. 

 

Jednoradová skrinka eurocard
Dvojradová skrinka eurocard

 

Po zasunutí kariet do skrinky a zakrytovaní nevyužitých voľných polí pre karty je skrinka plnohodnotným elektronickým zariadením. Dajú sa tak poskladať rôzne užívateľsky definované zariadenia pre účely regulácie, merania a automatizácie.
K skrinke môže byť pripojený riadiaci počítač z užívateľským softvérom alebo je v nej umiestnený. 

Princíp činnosti

V každej elektronickej karte je samostatný firmware navrhnutý podľa konrétneho použitia ktorý sníma vstupy, riadi výstupy a komunikačné porty karty. Riadi nezávisle časť procesu. Na prednej strane karty sú umiestnené konektory ktoré sa pripájajú k snímačom a akčným členom.

Na zadnej strane karty je konektor pre pripojenie k vnútornej zbernici prístroja. Na karte je umiestnený procesor ktorý komunikuje po vnútornej CAN sieti s ostatnými kartami alebo riadiacim počítačom. Karty si tak odozdávajú navzájom všetky potrebné informácie riadiaceho systému.

Karty sú v systéme osadené podľa konkrétneho účelu. Snímajú rôzne vstupy, riadia výstupy, motory, servá, solenoidy, ventily a ovládajú alebo reagujú na pripojené technológie. Karty v systéme fungujú nezávisle v režime multimaster. Riadiaci počítač ovláda stavy a procesy jednotlivých kariet.

Na obrazovke počítača sú zobrazené procesy systému ktoré riadia jednotlivé karty. Procesy v počítači sú nadradené nad procesmi kariet, takže je možné zariadenie ovládať užívateľským softvérom.

Pre použitie zariadenia zo softvérom sa používa komunikačná knižnica ktorá komunikuje s kartami. Softvér programujeme podľa konkrétneho použitia.

Karty eurocard

Karty vyrábame štandardne alebo navrhneme zákazníkovi kartu pre konkrétny účel.
 

štandarné karty

 • karta napájania
 • galvanicky oddelné vstupy a výstupy
 • prevodník RS232 na vnútornú CAN zbernicu
 • riadenie krokového motora
 • riadenie a polohovanie serva
 • karta s dvomi prevodníkmi A/D a dvomi prevodníkmi A/D 16bit
   

karty ktoré sme vyvíjali pre konkrétny účel

 • Karta pre meranie odporu v miliohmoch štvorvodičovou frekvenčnou metódou.
 • riadenie napájacích zdrojov
 • polohovanie aktuátorov SMAC
 • snímanie polohy elektronických mikrometrov
 • meranie hodnôt tenzometrov

Výhody systému

Hlavnou výhodou použitia tohto systému v priemysle je možnosť zmeny hardvérovej konfigurácie zariadenia a jednoduchá oprava počas prevádzky vysunutím nefunkčnej a zasunutím funkčnej eurokarty, čo šetrí čas v prestojoch. Zariadenie je tak použiteľné počas celej svojej životnosti.