...
...Košík

    Telemetria

    Použite
  • Monitorovanie prevádzky strojov a zariadení.
  • Diaľkové ovládanie technológie.
  • Meranie fyzikálnych veličín.
  • Vizualizácia technologických procesov.
  • Službu zo softvérom pre diaľkový monitoring si môžte aktivovať po prihlásení sa na stránke Telemetria.